Wat is Chiropractie?

Gedurende de laatste honderd jaar is Chiropractie uitgegroeid tot een wereldwijd geaccepteerde geneeswijze met miljoenen tevreden cliënten. Het is niet voor niets het snelst groeiende beroep in de gezondheidszorg in de wereld.

 

Chiropractie richt zich op de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen aan het neuromusculair systeem en beoogt zodoende de effecten van deze aandoeningen op de algehele gezondheid te beperken.

 

Chiropractie is een erkende geneeskunde in de USA, Groot-Brittannië, Australië en Canada, waar het miljoenen mensen heeft geholpen met gevarieerde klachten. Chiropractie wordt ook veel toegepast bij professionele en Olympische sporters.

 

Met Chiropractie wordt de nadruk gelegd op het opsporen en corrigeren van zenuwblokkades, ook wel ‘subluxaties’ (segmental disfunction) genoemd. Een subluxatie is een foutieve uitlijning van de wervels, resulterend in bewegingsfixaties en/of druk op de zenuwen. Dit kan pijn, verdoving, tinteling en zelfs spasmes veroorzaken. Een Chiropractor corrigeert subluxaties met een serie specifieke chiropractische aanpassingen die beweging herstellen en zenuwstoring verwijderen. Milioenen mensen over de hele wereld hebben reeds de helende werking van chiropractie ervaren.


Chiropractie, Fysiotherapie en Manuele therapie

Chiropractie en Manuele therapie zijn specialisaties die tot de fysiothera­pie behoren en daarop een evidente verdieping vormen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Een chiropractor is een manueel therapeut die bovendien een opleiding tot geneeskundige heeft gevolgd.


De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 2005 de regels voor de opleiding en de veiligheid van chiropractie vastgelegd en gesteld: "Chiropractic is one of the most popularly used forms of manual therapy." (Chiropractie is één van de meest verbreide vormen van manuele therapie)


Al in 1981 heeft de Minister van Volksgezondheid als regerings­standpunt vastgelegd dat de opleiding tot chiropractor een oplei­ding geneeskunde met manuele therapie is en dat manuele therapie behoort tot de fysiotherapie.

Ook het Nuffic (2014) waardeert de internationale universitaire chiropractoren diploma's als geneeskunde met manuele therapie.

Over de hele wereld is de chiropractor erkend als Doctor of Chiropractic. De Tweede Kamer der Staten Gene­raal heeft in 1983 met algemene stemmen (motie Terpstra) aan de regering op­gedragen om de chiropractie te erkennen.

Chiropractie baseert zich op de beginselen van Hippocrates, de vader van de geneeskunde, die als eerste de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom heeft beschreven. Hij zag bijna 2500 jaar geleden al de relatie tussen de wervelkolom en de rest van het lichaam.

        “Het is noodzakelijk een grondige kennis
         te bezitten van de wervelkolom,
         want vele aandoeningen worden
         in werkelijkheid veroorzaakt
         door een gebrekkigheid daarvan.”
                            (Hippocrates 460-377 v.Chr)

De grondlegger van de moderne chiropractie is de in Canada geboren Daniel David Palmer (1844-1913). Palmer stelde deze specialisatie in 1895 op schrift en in 1897 richtte hij in Iowa de 'Palmer School of Chiropractic' op.

Waar helpt chiropractie bij?

Iedereen is anders gebouwd, we kunnen dus niet garanderen dat Chiropractie alles kan verhelpen. Vele studies en miljoenen tevreden cliënten wereldwijd tonen echter aan dat als de subluxaties (zenuwblokkades) zijn verholpen het lichaam normaal kan functioneren en verder herstel optreedt.

Enkele klachten die goed reageren op behandeling door een chiropractor zijn:

 1. Lage rugpijn,
 2. gevoelloosheid en tintelingen in de armen of benen,
 3. Hoofdpijn,
 4. Bekkeninstabiliteit,
 5. Bekkenpijn,
 6. Uitpuilende wervelschijf,
 7. Cervicalgia (nekpijn)
 8. Frozen shoulder,
 9. Duizeligheid,
 10. Golf- tenniselleboog,
 11. Houding problemen,
 12. Ischias,
 13. Knieklachten,
 14. Nek- en rugpijn,
 15. Artrose,
 16. S1 gewrichtspijn,
 17. Schouderklachten,
 18. Scoliose,
 19. Facet syndroom,
 20. Sportblessures,
 21. Verlies van beweging,
 22. Whiplash

Chiropractie is veel meer dan alleen pijnverlichting, het is ook effectief bij het verbeteren van mobiliteit en optimalisatie van uw gezondheid. Neem gerust contact op met  een van onze Chiropractoren voor een gratis adviesgesprek en maak deel uit van de miljoenen mensen wereldwijd die profiteren van uitstekende chiropractische zorg.

Feiten en fabels

Als spieren en gewrichtsbanden uitgerekt worden, zal de bloedcirculatie verbeterd worden en worden uw zenuwen snel actief, terwijl uw wervelkolom zich aanpast en het geneesproces begint. Het unieke aspect van aanpassing is de directe prikkeling van mechanoreceptoren door middel van mechanische druk. Patiënten horen vaak een ploppend en krakend geluidje in hun rug als zij behandeld worden door middel van rechtzetten. Wees niet bang. Dit is een gevolg van het uitrekken van de gewrichten in uw wervelkolom.. Er is namelijk een vloeistof die de pezen in uw rug omhult, waar ook luchtbelletjes in voorkomen. Terwijl het peesweefsel rond de gewrichten wordt uitgerekt tijdens het rechtzetten, openen de gewrichtsdelen zich een beetje en ontsnappen deze luchtbelletjes wat het krakende geluid veroorzaakt. Na het rechtzetten melden onze patiënten een opmerkelijke verbetering in hun vermogen om hun nek en rug te bewegen. Zelfs al blijven uw spieren misschien pijnlijk of gespannen, de mate van beweging in uw rug en nek wordt enorm verbeterd en vervolgens zal de pijn verminderen.

.

 video

PostureCo, Inc. is technologie die zich focust op houding en beweging.

Lees meer...

Active Release Techniques

 

A.R.T. is een innovatieve massagetechniek waarbij voornamelijk met weke delen en beweging wordt gewerkt. Het behandelt problemen met spieren, pezen, gewrichtsbanden, bindweefsel en zenuwen.

Lees meer...